VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Objednávky přijímáme písemnou formou (e-mailem, dopisem) nebo telefonicky. Při telefonické objednávce zasíláme písemné zpracování objednávky k odsouhlasení zákazníkem. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikace požadovaného zboží (kód, popis, barvu konstrukce, barvu čalounění, dezén desek ….), počet kusů, adresu dodání, příp. fakturační adresu, pokud se liší od adresy dodání, a sdělení, zda máte zájem o náhradní plnění. Nezbytnými údaji na objednávce jsou také název a adresa objednatele, jeho IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno oprávněné osoby a emailový kontakt na zasílání faktury.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky Vám zašleme do 3 pracovních dnů e-mailem. V případě nejasností Vás budeme ihned kontaktovat.

TERMÍN DODÁNÍ
Dodací lhůty jsou 4-6 týdnů ode dne potvrzení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Zboží je dodáno na adresu uvedenou na objednávce. O přesném termínu dodání Vás budeme informovat minimálně 3 dny před plánovanou expedicí. V období červenec-srpen a období listopad-prosinec se dodací lhůty vzhledem k množství objednávek mohou prodloužit.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Školám je školní i kancelářský nábytek dopraven v rámci celé ČR zdarma, a to na místo určení uvedené v objednávce. Firmám a soukromým osobám je doprava zpoplatněna. Nábytek dodáváme kompletní a ve smontovaném stavu. Samotná doprava zahrnuje pouze dopravu zboží na místo určení a jeho vyložení. Vynáška a montáž je zpoplatněna a je nutné jí sjednat již při objednání zboží.

ZÁRUKA
Na výrobky poskytujeme dvouletou záruku. Záruční doba je počítána ode dne dodání zboží zákazníkovi. Za závady způsobené obzvlášť nevhodným zacházením se záruka nevztahuje. Poskytujeme také pozáruční servis včetně dodávek náhradních dílů.

REKLAMACE
  • Kupující se povinen před potvrzením dodacího listu zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. Pokud je obal porušen, uvede tuto skutečnost na dodacím listu.
  • Zjevné vady způsobené např. dopravou apod. je kupující povinen reklamovat bez zbytečných odkladů poté, co byly zjištěny, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Na pozdější reklamované zjevné vady nebudeme brát zřetel.
  • Reklamaci skrytých vad výrobků musí kupující učinit neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 24. měsíců ode dne přejímky zboží.
  • V případě, že se v záruční době vyskytne vada, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh (název) zboží, objednací číslo a číslo daňového dokladu.
  • Na oznámení reklamace budeme reagovat do 10-ti pracovních dnů. Kupujícímu zašleme vyjádření k oprávněnosti reklamace, dále pak způsob a termín k odstranění vady. Na odstranění vady v rámci reklamace je stanovena lhůta 30-ti dnů od převzetí reklamace.
  • Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, výměnou, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem v přiměřené lhůtě.
  • Reklamace se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny: v rozporu s užíváním pro účel, pro který není určeno; nesprávným nebo neodborným zásahem do zboží.
  • U vad, které se vyskytnou po záruční době, nebo nebudou uznány jako reklamace, navrhneme způsob odstranění vad v rámci pozáručního servisu.
  • Reklamaci uplatňuje kupující u svého prodejce nebo v sídle firmy.
  • Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
U soukromých osob nebo firem můžeme požadovat platbu předem ve výši 50-100% z celkové částky. Splatnost faktur je 10 dnů, prodloužení splatnosti je nutné dohodnout před objednáním zboží. Při prodlení kupujícího s platbou faktury o více než 60 dnů, podáváme bez jakýchkoliv dalších výzev žalobní návrh o zaplacení pohledávky k místně a věcně příslušnému soudu. Případné slevy je nutno sjednat individuálně. Vyhrazujeme si právo upravit v průběhu roku konečné ceny při změně vstupních cen.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
Nabízíme možnost využití takzvaného náhradního plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tuto službu poskytujeme výhradně na vyžádání, nutno sjednat před objednáním zboží. Veškeré zboží je vyrobeno v nejvyšší kvalitě a ze zdravotně nezávadných materiálů odpovídajících evropským standardům. Fotografie jednotlivých sortimentních položek mohou být pouze informativního charakteru a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, zejména co se barevnosti týká.


© 2017 A-Z služby škole s.r.o.